Jak zdobyć prawo jazdy dla osoby z wadą wzroku lub słuchu?

Każda osoba, która chce uzyskać prawo jazdy, musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim trzeba osiągnąć minimalny wiek wymagany dla kierowania pojazdami. Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, można rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż trzy miesiące przed ukończeniem 18. roku życia. Po wejściu w życie nowelizacji osoba, która będzie chciała doszkalać się z opiekunem prawnym, będzie mogła rozpocząć kurs po ukończeniu 17 lat.

Kolejnym warunkiem , który należy spełnić jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Mowa o orzeczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. . Lekarz na badaniu skupia się na sprawdzeniu aspektów zdrowia osoby, które mogą mieć wpływ na jej zachowanie za kierownicą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia weryfikowane są m.in.: narząd wzroku i słuchu, układ ruchu, układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy, stan psychiczny, cukrzyca, a także objawy, które wskazują na uzależnienie od alkoholu lub podobnych substancji.

Osoby, które noszą okulary lub soczewki kontaktowe muszą przyjść w nich na badanie oraz poinformować lekarza o konieczności ich noszenia.

Warunki zaliczenia badania wzroku kierowcy

Szczegółowe warunki badania lekarskiego znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Informuje ono o konieczności stwierdzenia u osób ubiegających się o prawo jazdy lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T:

Obuocznej ostrości wzroku, nie mniej niż 0,5 po korekcji.

Poziomego pola widzenia o co najmniej 120°, o zakresie minimum 50° na lewo i prawo oraz 20° w górę i w dół.

W przypadku osób, u których stwierdzono wady wzroku na badaniu, informacje zostaną wprowadzone do dokumentacji medycznej i umieszczone na prawie jazdy w postaci kodu ograniczenia, które znajduje się w polu nr 12 w dokumencie prawa jazdy:

  • 01.01 – okulary
  • 01.02 – soczewki kontaktowe
  • 01.05 – przepaska na oko
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe
  • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku

Kody są na tyle istotne, iż kierowca który ma w prawie jazdy dany kod, a nie stosuje się do niego, może dostać mandat w wysokości nawet 500 zł. A więc jeśli macie w prawie jazdy kod 01.01, czyli musicie nosić okulary korekcyjne, a założycie zwykłe przeciwsłoneczne, to przy kontroli możecie właśnie otrzymać mandat.

Wyżej wymienione kategorie prawa jazdy nie wymagają od badanego rozpoznawania barw, widzenia po zmierzchu czy wrażliwości na olśnienia. Te dotyczą raczej kierowców zawodowych, dla których są również dodatkowe przepisy.

Prawo jazdy a wada słuchu

Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia z wyjątkiem:

  • uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D
  • uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B, albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata
  • cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lu C1 osobie która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia

Jak długo ważne jest badanie ?

Długość terminu ważności badania jest określana maksymalnie na 15 lat, czyli najdłuższy czas, na jaki wydawane jest prawo jazdy. Przy wymianie dokumentu badanie należy powtórzyć.

Nie dotyczy to osób, które mają bezterminowe prawo jazdy lub zmieniają nazwisko.