ZUS Zasiłki

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

  • w IV kwartale 2015 r. – 97,8 %. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. nie podlega waloryzacji
  • w III kwartale 2015 r. – 107,2 %,
  • w II kwartale 2015 r. – 105,4 %,
  • w I kwartale 2015 r. – 97,1 %. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r. nie podlega waloryzacji

Zasiłek pogrzebowy

Od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. 6487,20 zł
Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 6632,76 zł
Od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 6395,70 zł
Od 1 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. 6406,16 zł
Od 1 marca 2011 r. 4000 zł