Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

okres obowiązywania:
od  14.11.2007
Okres
od 14.11.2007 – nadal
(zł)
Stawka za 1 km przebiegu:
a) samochodu osobowego
– o poj. skok. do 900 cm3 0,5214
– o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358
b) motocykla 0,2302
c) motoroweru 0,1382
podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).