Minimalne Wynagrodzenie za Pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Od 1 stycznia 2016 r. 1850,00 zł
  • Od 1 stycznia 2015 r. 1750,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • W 2014 r. 3 783,46 zł
  • W 2013 r. 3 650,06 zł
  • W 2012 r. 3 521,67 zł
  • W 2011 r. 3 399,52 zł

Przeciętne wynagrodzenie

  • W II kwartale 2015 r. 3 854,88 zł
  • W I kwartale 2015 r. 4 054,89 zł
  • W IV kwartale 2014 r. 3 942,67 zł
  • W III kwartale 2014 r. 3 781,14 zł