Windykacja w Katowicach szybko i bez opłat wstępnych

Windykacja w Katowicach szybko i bez opłat wstępnych

Jesteśmy firmą prawno windykacyjną działającą od 2002 roku. W Naszej ofercie znajduje się zakup wierzytelności, odzyskiwanie należności, pomoc prawna. Od 2009 roku w związku ze stałym wzrostem poszerzyliśmy Nasze usługi o windykację zagraniczną.

Działamy na terenie całej Polski i Europy.

Obecnie obsługujemy i działamy na terenie całej Europy i windykujemy dla Naszych klientów dłużników z całej Europy. Od kilku lat jeżeli zachodzi taka konieczność robimy Europejskie Nakazy Zapłaty w kraju danego dłużnika. Prowadzimy także windykację dla Naszych klientów z zagranicy odzyskując należności od polskich kontrahentów.

Naszym klientom tak z Polski jak i zagranicy zapewniamy kompleksową obsługę na którą składają się:windykacja należności, monitoring należności, weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna kierowanie spraw do sądu i współpraca z komornikami w Polsce i organami egzekucyjnymi w Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej przygotowujemy Europejskie Nakazy Zapłaty które kierowane są bezpośrednio do sądu według siedziby danego dłużnika w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem

telefonu 789 01 04 84 lub adresem mailowym: biuro@retor.pl

Sprawdź opinie o Nas tutaj

Czy biuro podróży może domagać się dopłaty do wykupionej wycieczki?

Co zrobić w sytuacji kiedy po opłaceniu w biurze wycieczki dostajemy informacje, iż musimy do dopłacić . Sytuacja jest bardzo jasna. Jeżeli w umowie jaką mamy podpisaną z biurem podróży nie zawarta została wzmianka o możliwości zmiany ceny, działanie takie jest niezgodne z prawem. Inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy w umowie zawarty został zapis, iż koszt wycieczki może się zmienić z powodu wzrostu choćby kursów walut, opłat urzędowych, podatków, kosztów transportu. Biuro podróży w takiej sytuacji musi udokumentować, jaki to miało wpływ na podwyżkę ceny wycieczki. Biuro podróży o takiej dopłacie musi poinformować Nas nie później niż na 20 dni przed datą wyjazdu.

Ważne

Musimy pamiętać, że jeśli w umowie nie ma zapisu o możliwości dopłaty to biuro nie ma prawa żądać od Nas tego. Dlatego zawsze trzeba czytać umowy i zwracać uwagę na wszystkie zapisy.

Jak sprawdzić mieszkanie przed zakupem czy nie jest zadłużone ?

W przypadku kiedy zamierzamy zakupić mieszkanie warto wcześniej dokonać kilku istotnych czynności, które mogą ustrzec Nas przed kłopotami.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić księgi wieczyste. W przypadku kiedy są tam jakieś wpisy należy je zweryfikować. Sprawdzić je możemy w w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Bardzo istotne jest sprawdzenie pod kątem czy nie wpłynął wniosek o wpis mieszkania do hipoteki.

Kiedy dokonujemy zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, powinniśmy zażądać od sprzedającego okazania dokumentów potwierdzających regulowanie opłat za gaz, prąd wodę podatki od nieruchomości. Sprzedający powinien przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w urzędzie skarbowym.

Sprawdzić też należy w wydziale meldunkowym urzędu gminy czy w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dopiero po sprawdzeniu tych wszystkich rzeczy możemy rozważać zakup nieruchomości.

Czy można bez zgody właściciela samemu zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu

Ostatnio jeden z naszych klientów miał problem związany z faktem, iż osoby którym wynajmuje mieszkanie bez jego zgody zameldowały się w nim. Ze strony klienta pojawiła się wątpliwość czy miały one do tego prawo.

Sytuacja przedstawia się następująco. Najemcy mają prawo zameldować się na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu. Wystarczy, że mają umowę najmu mieszkania. Z taką umową należy się udać do urzędu gminy albo złożyć jej scan za pośrednictwem internetu. W takim przypadku zameldowanie będzie obejmować okres na jaki zawarta jest umowa najmu.

Ważne

Gdy termin pobytu czasowego upłynie, najemca automatycznie zostanie z mieszkania wymeldowany.

Jak wydziedziczyć członka rodziny w testamencie.

Czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których z różnych powodów Nasze relacje z najbliższymi ulegają pogorszeniu w czasami nawet całkowitemu zerwaniu. To powoduje, iż w momencie kiedy będziemy chcieli sporządzić testament i przekazać Nasz majątek danej osobie nie koniecznie z najbliższej rodziny. Należy pamiętać, iż w przypadku sporządzenia testamentu możemy całkowicie pominąć najbliższą rodzinę ( syna, córkę). Jednak nawet tedy będą mieli Oni prawo do zachowku, który wynosi połowę tego co by otrzymali gdyby nie zostali pominięci w testamencie.

Natomiast kiedy chcemy aby najbliższa osoba nic po Nas nie dziedziczyła wtedy możliwe jest wydziedziczenie. Ma to miejsce wtedy gdy członek rodziny wbrew woli spadkodawcy postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się przeciwko Nas umyślnego przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu, wolności, obrazy czci lub stale nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem Nas.

Ważne jest, że aby wydziedziczyć daną osobę należy wskazać w testamencie o kogo chodzi, i musimy podać konkretny powód wydziedziczenia. Do tego musimy zaznaczyć, iż nie przebaczyliśmy spadkobiercy.

Nowa umowa windykacyjna od klienta ze Szwecji na obsługę należności

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od klienta ze Szwecji na obsługę należności od dłużników ze Szwecji i Europy. Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta na kwotę 1 200 000 koron szwedzkich. Zgodnie z zapisami umowy w ramach dalszej współpracy w przypadku zadowalającej skuteczności klient będzie przekazywał kolejne sprawy do windykacji.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju firmy i wyjścia z obsługą poza granice Polski.

Windykacja w Gdańsku skutecznie i bez opłat wstępnych

Windykacja w Gdańsku skutecznie i bez opłat wstępnych

Jesteśmy firmą prawno windykacyjną działającą od 2002 roku. W Naszej ofercie znajduje się zakup wierzytelności, odzyskiwanie należności, pomoc prawna. Od 2009 roku w związku ze stałym wzrostem poszerzyliśmy Nasze usługi o windykację zagraniczną.

Działamy na terenie całej Polski i Europy.

Obecnie obsługujemy i działamy na terenie całej Europy i windykujemy dla Naszych klientów dłużników z całej Europy. Od kilku lat jeżeli zachodzi taka konieczność robimy Europejskie Nakazy Zapłaty w kraju danego dłużnika. Prowadzimy także windykację dla Naszych klientów z zagranicy odzyskując należności od polskich kontrahentów.

Naszym klientom tak z Polski jak i zagranicy zapewniamy kompleksową obsługę na którą składają się:windykacja należności, monitoring należności, weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna kierowanie spraw do sądu i współpraca z komornikami w Polsce i organami egzekucyjnymi w Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej przygotowujemy Europejskie Nakazy Zapłaty które kierowane są bezpośrednio do sądu według siedziby danego dłużnika w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 789 01 04 84 lub adresem mailowym: biuro@retor.pl

Odpowiemy na wszystkie zapytania i przedstawimy propozycję współpracy.

Sprawdź opinie o Nas tutaj

Świadczenie przedemerytalne jakie warunki trzeba spełnić aby je otrzymać

Aby starać się o świadczenia przedemerytalne musi po pierwsze zostać spełniony na początek jeden warunek. Starania o świadczenie możemy rozpocząć po półrocznym okresie w którym to pobierany był zasiłek dla bezrobotnych. Dlatego najpierw należy się zarejestrować w urzędzie pracy. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku urząd zaproponuje Nam podjęcie odpowiedniego zatrudnienia, nie można odmówić. Jedyną możliwością odmowy jest jej ważne uzasadnienie. Po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych możemy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Gdzie składamy wniosek

Wniosek oświadczenie przedemerytalne składamy do ZUS. Możemy to zrobić osobiście udając się do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub internetu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty;

-świadectwo pracy . W świadectwie powinna być informacja z jakiej przyczyny został rozwiązany stosunek pracy.

– Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Formularz taki można znaleźć na stronie ZUS. www.zus.pl

-Zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe.

Ważna informacja

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne w momencie rozwiązania stosunku pracy kobieta musi mieć co najmniej 55 lat i 30 letni staż pracy a mężczyzna 60 lat i 35 letni staż pracy. W przypadku likwidacji zakładu pracy: kobieta musi mieć 56 lat oraz 20 letni staż pracy a mężczyzna 61 lat i 25 lat stażu. Liczy się też długość zatrudnienia w ostatnim zakładzie pracy. Minimum 6 miesięcy. Wlicza się do niego okres, w którym pracownik pobierał zasiłek chorobowy lub opiekuńczy albo wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Istotne nie uwzględnia się okresu urlopu bezpłatnego.

Ile możemy dorobić

Świadczenie przedemerytalne wynosi 1210, 99 zł co daje Nam na rękę 1035,68 zł.

Pobierając świadczenie przedemerytalne możemy pracować, ale dodatkowe przychody mogą spowodować obniżenie kwoty świadczenia a nawet jego zawieszenie. Stanie się tak, kiedy przychody będą wyższe niż 3442,80 zł.

Podsumowując

Starania rozpoczynamy po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek z dokumentami składamy do ZUS. Liczy się staż pracy. Kobieta 55 lat i 30 letni staż pracy, mężczyzna 60 lat i 35 letni staż pracy. Świadczeni wynosi 1210,99 zł

ADRIX sp. z o.o. Szukamy długów na tę firmę.

ADRIX sp. z o.o. Szukamy długów na tę firmę.

Działając na zlecenie Naszych Mocodawców poszukujemy długów na firmę Adrix sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlana nr 7 lok 2, 03-315 Warszawa

Potencjalnym osobom, którym firma Adrix sp. z o.o. nie zapłaciła prosimy o kontakt 789 04 03 33 lub na adres mailowy biuro@retor.pl

Interesują Nas wszystkie należności, nawet po bezskutecznej egzekucji komorniczej. W grę wchodzi także płatność gotówką.

Windykacja w Krakowie szybko i skutecznie

Windykacja w Krakowie szybko i bez opłat wstępnych

Jesteśmy firmą prawno windykacyjną działającą od 2002 roku. W Naszej ofercie znajduje się zakup wierzytelności, odzyskiwanie należności, pomoc prawna. Od 2009 roku w związku ze stałym wzrostem poszerzyliśmy Nasze usługi o windykację zagraniczną.

Działamy na terenie całej Polski i Europy.

Obecnie obsługujemy i działamy na terenie całej Europy i windykujemy dla Naszych klientów dłużników z całej Europy. Od kilku lat jeżeli zachodzi taka konieczność robimy Europejskie Nakazy Zapłaty w kraju danego dłużnika. Prowadzimy także windykację dla Naszych klientów z zagranicy odzyskując należności od polskich kontrahentów.

Naszym klientom tak z Polski jak i zagranicy zapewniamy kompleksową obsługę na którą składają się:windykacja należności, monitoring należności, weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna kierowanie spraw do sądu i współpraca z komornikami w Polsce i organami egzekucyjnymi w Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej przygotowujemy Europejskie Nakazy Zapłaty które kierowane są bezpośrednio do sądu według siedziby danego dłużnika w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 34 59 101 lub adresem mailowym: biuro@retor.pl

Sprawdź opinie o Nas tutaj