Problem z wystającymi gałęziami od sąsiada.

Czasami zdarza się, iż sąsiad sadząc drzewa sadzi jest za blisko płotu następstwem czego jest potem problem z tym, iż gałęzie opierają się o Nasz płot bądź wystają na naszej działce. Może też być i taka sytuacja, iż samo drzewo opierać się może o Nasz dach czy budynek. Co możemy wtedy zrobić.

W pierwszej kolejności co byśmy doradzali to zwrócenie się do sąsiada aby usunął gałęzie wystające na Naszej posesji. Jeżeli to nie poskutkuje to kwestie te reguluje art . 150 kodeksu cywilnego. Treść tego artykułu brzmi następująco „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. „

W takim wezwaniu powinniśmy wyznaczyć sąsiadowi termin na usuniecie gałęzi. Jeśli i na to sąsiad nie zareaguje macie Państwo prawo usunąć przeszkadzające gałęzie. Jest i to bardzo ważne jeden warunek. Usuwając takie gałęzie musimy to zrobić tak aby nie zaszkodzić drzewu.

Może się zdarzyć sytuacja, iż nawet to nie wystarczy. Wtedy należy skierować sprawę do sądu, który to na podstawie opinii biegłego ustali, czy drzewo faktycznie zagraża budynkowi.

Planujemy zakup działki co trzeba wiedzieć-przydatne informacje

Przy planowaniu zakupu działki najważniejsze jest postawienie sobie pytania o cel jej wykorzystania. Czy w olanie mamy jedynie spędzać w niej wolny czas czy raczej pomieszkiwać w niej.

Bardzo istotny jest tutaj plan zagospodarowania przestrzennego Dlatego przed zakupem upatrzonej działki koniecznie musimy się z nim zapoznać. Z planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się jakie przeznaczenie ma interesujący Nas grunt, jakie są ograniczenia dotyczące wysokości zabudowy, czy są plany dotyczące poprawy infrastruktury ( wodociągi, elektryczność, kanalizacja, przyłącza gazowe) Wszystko to ma bardzo istotne znaczenie bo tak naprawdę od przeznaczenia działki dowiemy się czy uzyskamy pozwolenie na budowę.

Przydatna informacja

Z planem zagospodarowania zapoznamy się bezpośrednio w urzędzie miasta czy gminy, na terenie której za=znajduje się interesująca nas działka. Możemy też dodatkowo sprawdzić wchodząc na stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : geoportal.gov.pl. Wypis lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego może otrzymać każdy. Wystarczy złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową. Wypis kosztuje 30 zł natomiast wyrys 20 zł za stronę.

Musimy zwrócić uwagę na uzbrojenie terenu. Działka powinna być uzbrojona. Ważne aby były przyłącza prądu, wody, gazu. Informacje takie znajdziemy we wypisie z planu zagospodarowania.

Bardzo ważne

Księga wieczysta. Dlaczego ważne. Bo to ona określa stan prawny nieruchomości. Dzięki księdze będziemy wiedzieć kto jest osobą uprawnioną do sprzedaży działki. Możemy się dowiedzieć czy działka nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, czy są jakieś obciążenia hipoteki. Do tego potrzebujemy numer księgi wieczystej. Znając jej numer na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do. Tam możemy wszystko sprawdzić.

Numer księgi można też znaleźć w ewidencji gruntów i budynków we właściwym dla działki starostwie powiatowym.

Najistotniejsze

Umowa sprzedaży czy zakupu działki musi mieć formę aktu notarialnego.

Windykacja w Częstochowie szybko i bez opłat wstępnych

Windykacja w Częstochowie szybko i bez opłat wstępnych

Jesteśmy firmą prawno windykacyjną działającą od 2002 roku. W Naszej ofercie znajduje się zakup wierzytelności, odzyskiwanie należności, pomoc prawna. Od 2009 roku w związku ze stałym wzrostem poszerzyliśmy Nasze usługi o windykację zagraniczną.

Działamy na terenie całej Polski i Europy.

Obecnie obsługujemy i działamy na terenie całej Europy i windykujemy dla Naszych klientów dłużników z całej Europy. Od kilku lat jeżeli zachodzi taka konieczność robimy Europejskie Nakazy Zapłaty w kraju danego dłużnika. Prowadzimy także windykację dla Naszych klientów z zagranicy odzyskując należności od polskich kontrahentów.

Naszym klientom tak z Polski jak i zagranicy zapewniamy kompleksową obsługę na którą składają się:windykacja należności, monitoring należności, weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna kierowanie spraw do sądu i współpraca z komornikami w Polsce i organami egzekucyjnymi w Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej przygotowujemy Europejskie Nakazy Zapłaty które kierowane są bezpośrednio do sądu według siedziby danego dłużnika w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 789 01 04 84 lub adresem mailowym: biuro@retor.pl

Sprawdź opinie o Nas tutaj

Michał Brojanowski firma Brajan z Torunia NIP 9561819392 szukamy długów na tę firmę.

Poszukujemy długów na firmę prowadzoną pod nazwą Michał

Brojanowski Brajan z siedzibą Gardzielewskiego 16a lok 9, 87-100 Toruń. Firma zmieniła potem adres na Łączna 31, 87-100 Toruń posługująca się NIP 9561819392

Potencjalnym osobom, którym firma prowadzona przez Pana Michała Brojanowskiego nie zapłaciła prosimy o kontakt 789 01 04 84 lub na adres mailowy biuro@retor.pl

Interesują Nas wszystkie należności, nawet po bezskutecznej egzekucji komorniczej. W grę wchodzi nawet płatność gotówką. Posiadamy wierzytelności od Naszych klientów i poszukujemy kolejnych osób, którym Pan Michał Brojanowski nie zapłacił.

Oferteo tytuł Najlepsi 2021 po raz kolejny został Nam przyznany

Oferteo tytuł Najlepsi 2021 po raz kolejny został Nam przyznany

Po raz kolejny otrzymujemy tytuł Najlepsi w Oferteo 2021. Można by się pokusić o stwierdzenie, iż to już tradycja. Od kiedy jesteśmy z Oferteo co roku otrzymujemy tytuł. Cieszy Nas to bo świadczy o Naszej skuteczności i motywuje do dalszej pracy i utrzymania wysokiego poziomu. Dziękujemy za zaufanie Naszym klientom i będziemy nadal utrzymywać wysoki standard Naszej pracy abyście Państwo nadal korzystali z Naszych usług i byli zadowoleni z efektów Naszej pracy a co najważniejsze ze skuteczności. Bo tak naprawdę o to w tym chodzi.

Link do opinii od klientów poniżej

https://www.oferteo.pl/windykacja/wroclaw#Najlepsi

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego- zyskała z końcem kwietnia 2021 dłuższą ważność

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego , jest to karta, która potwierdza prawo do leczenia w każdym kraju kraju Unii Europejskiej lub krajów EFTA( Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w tym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)

Ważność katy została wydłużona z 5 do 20 lat dla osób, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny ( 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) lub otrzymując nauczycielskie świadczenia kompensacyjne). Dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny lub pobierających świadczenia rentowe, termin ten został wydłużony do 18 roku życia.

Ważne:

O kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego można wnioskować oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą , lub wysyłając skan na e- maila : ekuz@nfz.gov.pl,przez ePUAP.

Magdalena Brojanowska z Torunia ul. Łączna 31 NIP 9561983298 szukamy długów na tę firmę.

Poszukujemy długów na firmę prowadzoną pod nazwą Magdalena Brojanowska z siedzibą ul. Łączna 31, 87-100 Toruń posługująca się NIP 9561983298

Potencjalnym osobom, którym firma prowadzona przez Panią Magdalenę Brojanowską nie zapłaciła prosimy o kontakt 789 01 04 84 lub na adres mailowy biuro@retor.pl

Interesują Nas wszystkie należności, nawet po bezskutecznej egzekucji komorniczej. W grę wchodzi nawet płatność gotówką. Posiadamy wierzytelności od Naszych klientów i poszukujemy kolejnych osób, którym Pani Magdalena Brojanowska nie zapłaciła.

Windykacja w Katowicach szybko i bez opłat wstępnych

Windykacja w Katowicach szybko i bez opłat wstępnych

Jesteśmy firmą prawno windykacyjną działającą od 2002 roku. W Naszej ofercie znajduje się zakup wierzytelności, odzyskiwanie należności, pomoc prawna. Od 2009 roku w związku ze stałym wzrostem poszerzyliśmy Nasze usługi o windykację zagraniczną.

Działamy na terenie całej Polski i Europy.

Obecnie obsługujemy i działamy na terenie całej Europy i windykujemy dla Naszych klientów dłużników z całej Europy. Od kilku lat jeżeli zachodzi taka konieczność robimy Europejskie Nakazy Zapłaty w kraju danego dłużnika. Prowadzimy także windykację dla Naszych klientów z zagranicy odzyskując należności od polskich kontrahentów.

Naszym klientom tak z Polski jak i zagranicy zapewniamy kompleksową obsługę na którą składają się:windykacja należności, monitoring należności, weryfikacja kontrahentów, pomoc prawna kierowanie spraw do sądu i współpraca z komornikami w Polsce i organami egzekucyjnymi w Europie. W każdym kraju Unii Europejskiej przygotowujemy Europejskie Nakazy Zapłaty które kierowane są bezpośrednio do sądu według siedziby danego dłużnika w Europie.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem

telefonu 789 01 04 84 lub adresem mailowym: biuro@retor.pl

Sprawdź opinie o Nas tutaj

Czy biuro podróży może domagać się dopłaty do wykupionej wycieczki?

Co zrobić w sytuacji kiedy po opłaceniu w biurze wycieczki dostajemy informacje, iż musimy do dopłacić . Sytuacja jest bardzo jasna. Jeżeli w umowie jaką mamy podpisaną z biurem podróży nie zawarta została wzmianka o możliwości zmiany ceny, działanie takie jest niezgodne z prawem. Inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy w umowie zawarty został zapis, iż koszt wycieczki może się zmienić z powodu wzrostu choćby kursów walut, opłat urzędowych, podatków, kosztów transportu. Biuro podróży w takiej sytuacji musi udokumentować, jaki to miało wpływ na podwyżkę ceny wycieczki. Biuro podróży o takiej dopłacie musi poinformować Nas nie później niż na 20 dni przed datą wyjazdu.

Ważne

Musimy pamiętać, że jeśli w umowie nie ma zapisu o możliwości dopłaty to biuro nie ma prawa żądać od Nas tego. Dlatego zawsze trzeba czytać umowy i zwracać uwagę na wszystkie zapisy.

Jak sprawdzić mieszkanie przed zakupem czy nie jest zadłużone ?

W przypadku kiedy zamierzamy zakupić mieszkanie warto wcześniej dokonać kilku istotnych czynności, które mogą ustrzec Nas przed kłopotami.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić księgi wieczyste. W przypadku kiedy są tam jakieś wpisy należy je zweryfikować. Sprawdzić je możemy w w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Bardzo istotne jest sprawdzenie pod kątem czy nie wpłynął wniosek o wpis mieszkania do hipoteki.

Kiedy dokonujemy zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, powinniśmy zażądać od sprzedającego okazania dokumentów potwierdzających regulowanie opłat za gaz, prąd wodę podatki od nieruchomości. Sprzedający powinien przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w urzędzie skarbowym.

Sprawdzić też należy w wydziale meldunkowym urzędu gminy czy w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Dopiero po sprawdzeniu tych wszystkich rzeczy możemy rozważać zakup nieruchomości.