Monitoring Należności

 

Monitoring należności to metoda zarządzania ryzykiem płatniczym. Usługa ta skutkuje znaczącym wzrostem płynności finansowej.

Podejmuje on działania prewencyjne I nie dopuszczenia do opóźnień w płatnościach.

NA CZYM POLEGA MONITORING:

Usługa polega na profesjonalnym nadzorze należności do daty wymagalności faktury.

Poprzez rozmowy telefoniczne oraz wezwania do zapłaty (do skutku) wskazujemy kontrahentowi drogę i  model rozliczania się z naszym klientem.

kliknij na zdjęcie                           schemat monitoringu

Narzędziem wspomagającym efektywne monitorowanie jest pieczątka informująca klienta o obsłudze danej wierzytelności. Jej charakterystyczny projekt oraz czerwony kolor czcionki nie pozwalają zlekceważyć zawartego w niej przekazu.

Usługa monitoringu może zostać przekształcona w tryb windykacyjny, gdy należność nie zostanie uregulowana zgodnie z terminem.

Usługa obejmuje również windykacje spraw nie zapłaconych wraz z pełną obsługę prawną powierzonych należności– łącznie z ewentualnymi postępowaniami sądowymi i nadzorem nad komornikiem.

Dokładny harmonogram działań w ramach usługi ustalamy indywidualnie jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeżeli prowadzony monitoring nie przynosi pożądanego skutku, sprawa trafia do działu windykacji należności lub w uzasadnionych przypadkach do postępowania sądowego.

Wprowadzenie monitoringu należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u kontrahenta oraz obniżeniem kosztów obsługi klienta przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych

Doświadczenie w monitorowaniu pozwala nam od lat zajmować czołowe miejsce na rynku windykatorów. W usłudze monitoringu szczególnie mamy na względzie personalne relacje, dlatego monitoring należności odbywa się w sposób prewencyjny, nie narażając relacji biznesowych

Skuteczną współpracę w tym zakresie od lat potwierdzają Nasi Klienci !