Windykacja Polubowna

Windykacja należności na etapie polubownym.

Proponujemy szybki i skuteczny sposób na odzyskanie należności, będący alternatywą dla drogiego i długotrwałego postępowania sądowego.Stosujemy nowoczesne techniki windykacji poparte wieloletnim doświadczeniem. Nie zatrudniamy studentów oraz osoby bez doświadczenia a Naszą kadrę stanowią wyłącznie osoby z kilkuletnim doświadczeniem. Powoduje to iż każda sprawa traktowana jest bardzo profesjonalnie a brak opłat wstępnych zmusza Nas do skuteczności. Tylko w przypadku odzyskania należności należy Nam się wynagrodzenie.

Cały proces windykacyjny jest wieloetapowy od postępowania przed sądowego( windykacja polubowna, terenowa) a w dalszym etapie po postępowanie cywilne czy karne.

kliknij na zdjęcie Zlecenie windykacji należności_

Koszty obsługi wierzytelności ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki sprawy, etapu przedawnienia oraz wartości zadłużenia.