Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala Podatkowa
okres obowiązywania:
od  1.01.2009 do  31.12.2016
Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. jest taka sama jak w 2009 r.