Wywiad Gospodarczy

 

Wywiad Gospodarczy

W obecnej sytuacji jaka panuje na naszym rynku bardzo pomocna może być jedna z ofert Naszej firmy- wywiad gospodarczy. Pozwoli on Państwu na uzyskanie informacji na temat osób i firm będących w kręgu Państwa zainteresowania, a w szczególności umożliwi to zapewnienie sobie przewagi wynikającej z uzyskanych informacji. Odnosi się to głównie do tych partnerów, z którymi zamierzacie Państwo nawiązać kontakt po raz pierwszy. Usługa ta świadczona przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie w tego typu pracy pozwoli zminimalizować ryzyko nawiązania kontaktów handlowych z nieuczciwymi partnerami.

W ramach wywiadu realizujemy dwa rodzaje zlecenia:

— ocena wiarygodności kontrahentów

— ustalenie stanu majątkowego.

Ocena wiarygodności firmy –przed nawiązaniem kontaktów handlowych pozwoli na uniknięcie problemów z jakimi możecie się Państwo borykać przy dochodzeniu należności od niesolidnych dłużników. W celu przygotowania raportu korzystamy z informacji ogólnodostępnych jak i niejawnych.

Informacje ogólnodostępne zawierać mogą:

–dacie założenia, numerach rejestrowych, formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa,

kapitale zakładowym

–dane o właścicielach, wspólnikach, udziałowcach, akcjonariuszach,

–posiadanych nieruchomościach ewentualnie o ich obciążeniach

— przychody i dochody roczne

–ustalenie możliwości zabezpieczenia wierzytelności

–dokumentacja fotograficzna

Ustalenie stanu majątkowego

Celem raportu jest ustalenie sytuacji majątkowej, finansowej i prawnej badanego podmiotu. W tym zakresie korzystamy z informacji ogólnodostępnych oraz innych niezbędnych do wyjawienia majątku. Odnajdujemy ukryty majątek dłużnika, źródła dochodu oraz wykrywamy podjęte przez niego czynności mające na celu utrudnienie dochodzenia należności.

Stosowana przez Nas taktyka zdobywania informacji pozwoli Państwu pozyskać maksymalną ilość informacji o majątku dłużnika i podjąć właściwą decyzję co do nawiązania relacji handlowych bądź wyboru drogi windykacji prawnej.