Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywania od 01.05.2015 do 31.05.2016

wynosi : 4166,28