Windykacja Sądowa

 

W przypadku, gdy negocjacje z dłużnikiem nie doprowadzą do odzyskania należności kontynuujemy prowadzenie działań na drodze sądowej.

Zapewniamy pełną obsługę prawną.

Postępowanie sądowe prowadzimy w trybie:

• nakazowym,

• postępowaniu zwykłym,

• upominawczym w tym Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) ,

• postępowaniu karnym.

Oferujemy:

Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:

• uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEDIG lub KRS,

● przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych)
● złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu.

● pełną reprezentację przed sądem,

● nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego

• uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku,

• wystąpienie o nadanie tytułom wykonawczym – klauzuli wykonalności,

• uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,

• zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku.