Czas Pracy w 2016

Czas Pracy okres obowiązywania: 
od  1.01.2016 do  31.12.2016

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2016 r.

Okres A B C D E
I 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 1 dzień 8 godz. × 2 święta = 152 godz. 19 dni
II 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 1 dzień brak = 168 godz. 21 dni
III 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 3 dni 8 godz. × 1 święto = 176 godz. 22 dni
IV 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 1 dzień brak = 168 godz. 21 dni
V 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni 8 godz. × 2 święta = 160 godz. 20 dni
VI 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni brak = 176 godz. 22 dni
VII 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 1 dzień brak = 168 godz. 21 dni
VIII 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 3 dni 8 godz. × 1 święto = 176 godz. 22 dni
IX 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni brak = 176 godz. 22 dni
X 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 1 dzień brak = 168 godz. 21 dni
XI 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni 8 godz. × 2 święta = 160 godz. 20 dni
XII 40 godz. × 4 tyg. + 8 godz. × 2 dni 8 godz. × 1 święto = 168 godz. 21 dni
Łącznie 2.016 godz. 252 dni

A – czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego,

B – czas pracy wynikający z tzw. „dni wystających”,

C – obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela,

D – godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego,

E – liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego.

Uwaga: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wykaz świąt w 2016 r., które przypadają w innym dniu niż niedziela, podajemy w tabeli poniżej:

Dni świąteczne w 2016 roku, które obniżają wymiar czasu pracy
1 stycznia (piątek) Nowy Rok
6 stycznia (środa) Święto Trzech Króli
28 marca (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy
3 maja (wtorek) Święto Narodowe 3 Maja
26 maja (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (poniedziałek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych
11 listopada (piątek) Narodowe Święto Niepodległości
26 grudnia (poniedziałek) drugi dzień Bożego Narodzenia