Dieta i Ryczałt Służbowy

Diety krajowe – stawki

Na 2015 rok Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wprowadziło zmian w wysokości stawki diety podróżnej. Od marca 2013 roku stawki te są takie same. Wynoszą:

 1. przy diecie pełnej – 30zł,

 2. przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) – 45 zł,

 3. przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej) – 6 zł.

  Diety krajowe za wyjazd trwający mniej niż pełną dobę

  Aby dokładnie wyliczyć wysokość diety krajowej, należy postępować według konkretnych zasad w zależności od czasu podróży, i tak odbywając podróż służbową która trwa mniej niż pełną dobę, pracownikowi:

  • poniżej 8h dieta nie przysługuje,

  • od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,

  • 12h i więcej – przysługuje mu pełna dieta.

  Diety krajowe za wyjazd trwający więcej niż jedną dobę

  Odbywając podróż służbową, która trwała więcej niż jedną dobę, pracownikowi:

  • przysługuje pełna dieta za każdy dzień przebywania na wyjeździe służbowym,

  • przysługuje 50% diety za niepełny dzień, na którym pracownik przebywał nie dłużej niż 8h,

  • przysługuje 100% diety za niepełny dzień przebywania na podróży służbowym, jeżeli trwał dłużej niż 8h.
  • Ważne
  • ryczałt za nocleg przysługuje tylko, gdy trwał więcej niż 6h i odpoczynek odbywał się między 21:00 a 7:00. Pracodawca może odmówić wypłacenia ryczałtu za nocleg w przypadku, gdy ten był bezpłatny, odbywał się w czasie przejazdu lub kiedy uzna, że pracownik mógł wrócić w ciągu dnia.