Pieczęć prewencyjna

 

Pieczęć Prewencyjna


W ramach kompleksowej obsługi wierzytelności oferujemy pieczęć prewencyjną, która jest istotnym elementem profilaktyki skutecznie zapobiegającym powstawaniu trudnych należności już na początkowym etapie współpracy handlowej. Pieczęć została zaprojektowana tak aby przyciągać uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a nietypowy kształt pieczęci prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności. Pieczęć informuje również, że wierzyciel stale współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną oraz, że konsekwentnie i zdecydowanie będzie dochodził swoich należności.

RETOR PIECZATKA

Korzyści:

  • zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności przez sygnowanie wystawianych dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków) oraz dokumentów potwierdzających wierzytelność pieczęcią informującą o przekazaniu sprawy do firmy profesjonalnie zajmującej się obsługą wierzytelności, w przypadku braku wpłaty w terminie

  • wywieranie psychologicznego nacisku na dłużnika – rachunki i faktury sygnowane pieczęcią prewencyjną stają się ważniejsze dla dłużnika i to one zostaną spłacone w pierwszej kolejności w przypadku ograniczonych środków finansowych dłużnika

  • wzrost dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli poprawa płynności finansowej

  • łatwe we wdrożeniu i tanie narzędzie zapobiegające powstawaniu trudnych należności

  • budowanie wizerunku wierzyciela, który kompleksowo i profesjonalnie dochodzi swoich roszczeń

  • Kontrahent zostaje powiadomiony o współpracy z Firmą RETOR Zarządzanie Należnościami- więc nie powinien mieć pretensji, jeżeli zaczniemy upominać się o długi gdyż został o takiej możliwości ostrzeżony poprzez jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury prawnej wobec opornych dłużników.