Nowy klient na windykację z Maroka

Nowy klient na windykację z Maroka

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od kolejnego klienta z Maroka na obsługę 32 należności od dłużników z Maroka, Tunezji, Egiptu i Europy Zachodniej

( Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii. Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta na kwotę ponad 147 000 dol.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju i wyjścia z obsługą poza granice Polski.