Planujemy zakup działki co trzeba wiedzieć-przydatne informacje

Przy planowaniu zakupu działki najważniejsze jest postawienie sobie pytania o cel jej wykorzystania. Czy w olanie mamy jedynie spędzać w niej wolny czas czy raczej pomieszkiwać w niej.

Bardzo istotny jest tutaj plan zagospodarowania przestrzennego Dlatego przed zakupem upatrzonej działki koniecznie musimy się z nim zapoznać. Z planu zagospodarowania przestrzennego dowiemy się jakie przeznaczenie ma interesujący Nas grunt, jakie są ograniczenia dotyczące wysokości zabudowy, czy są plany dotyczące poprawy infrastruktury ( wodociągi, elektryczność, kanalizacja, przyłącza gazowe) Wszystko to ma bardzo istotne znaczenie bo tak naprawdę od przeznaczenia działki dowiemy się czy uzyskamy pozwolenie na budowę.

Przydatna informacja

Z planem zagospodarowania zapoznamy się bezpośrednio w urzędzie miasta czy gminy, na terenie której za=znajduje się interesująca nas działka. Możemy też dodatkowo sprawdzić wchodząc na stronę internetową Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : geoportal.gov.pl. Wypis lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego może otrzymać każdy. Wystarczy złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową. Wypis kosztuje 30 zł natomiast wyrys 20 zł za stronę.

Musimy zwrócić uwagę na uzbrojenie terenu. Działka powinna być uzbrojona. Ważne aby były przyłącza prądu, wody, gazu. Informacje takie znajdziemy we wypisie z planu zagospodarowania.

Bardzo ważne

Księga wieczysta. Dlaczego ważne. Bo to ona określa stan prawny nieruchomości. Dzięki księdze będziemy wiedzieć kto jest osobą uprawnioną do sprzedaży działki. Możemy się dowiedzieć czy działka nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, czy są jakieś obciążenia hipoteki. Do tego potrzebujemy numer księgi wieczystej. Znając jej numer na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do. Tam możemy wszystko sprawdzić.

Numer księgi można też znaleźć w ewidencji gruntów i budynków we właściwym dla działki starostwie powiatowym.

Najistotniejsze

Umowa sprzedaży czy zakupu działki musi mieć formę aktu notarialnego.