2018 o ile wzrosną emerytury i renty ?

2018 o ile wzrosną emerytury i renty ?

Jak co roku z dniem 1 marca będziemy mieli waloryzację rent i emerytur. W tym roku wyniesie ona 2,98 proc.

Wynika on z inflacji w 2017 roku, która wyniosła 2,3 proc w gospodarstwach seniorów i z 20 proc wzrostu płac. W związku z powyższym ZUZ podwyższy emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne oraz dodatki z urzędu i wypłaci w terminie. Reasumując najniższe emerytury i renty wzrosną o 29,80 zł brutto co daje na rękę 877,90 zł. Renta socjalna wyniesie 865 zł brutto, renta dla osób z III grupą inwalidzką zwiększona zostanie do kwoty 772,35 brutto.

Wzrosną również dodatki do świadczeń i wyniosą: pielęgnacyjny, kombatancki, oraz za tajne nauczanie -każdy po 215,84 zł.