Czy biuro podróży może domagać się dopłaty do wykupionej wycieczki?

Co zrobić w sytuacji kiedy po opłaceniu w biurze wycieczki dostajemy informacje, iż musimy do dopłacić . Sytuacja jest bardzo jasna. Jeżeli w umowie jaką mamy podpisaną z biurem podróży nie zawarta została wzmianka o możliwości zmiany ceny, działanie takie jest niezgodne z prawem. Inaczej wygląda sytuacja w momencie, kiedy w umowie zawarty został zapis, iż koszt wycieczki może się zmienić z powodu wzrostu choćby kursów walut, opłat urzędowych, podatków, kosztów transportu. Biuro podróży w takiej sytuacji musi udokumentować, jaki to miało wpływ na podwyżkę ceny wycieczki. Biuro podróży o takiej dopłacie musi poinformować Nas nie później niż na 20 dni przed datą wyjazdu.

Ważne

Musimy pamiętać, że jeśli w umowie nie ma zapisu o możliwości dopłaty to biuro nie ma prawa żądać od Nas tego. Dlatego zawsze trzeba czytać umowy i zwracać uwagę na wszystkie zapisy.