Jak można zrzec się obywatelstwa polskiego i czy oznacza to utratę prawa do emerytury?


Jak można zrzec się obywatelstwa polskiego i czy oznacza to utratę prawa do emerytury ?

Obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie tylko z własnej woli. Aby tak się stało musi uzyskać zgodę Prezydenta Rzeczypospolitej. Wniosek wyrażenie takiej zgody osoby zamieszkałej na terytorium Polski wnosimy za pośrednictwem właściwego wojewody. Natomiast osoby zamieszkałe poza granicami Polski taki wniosek wnoszą za pośrednictwem konsula.

Kwestia prawa do emerytury nie jest w taki przypadku uzależniona od obywatelstwa tylko od podlegania ubezpieczeniu w Polsce przez określony czas, bądź osiągnięcia odpowiedniego wieku.

Oznacza to, że jeżeli nabyliśmy prawo do emerytury, nie można tego prawa stracić.