Jak przełożyć termin wezwania do sądu w charakterze świadka ?

Jak przełożyć termin wezwania do sądu w charakterze świadka ?

Każdy świadek ma obowiązek stawić się w sądzie na wezwanie. Co zrobić kiedy termin wyznaczonej rozprawy koliduje z ważnymi dla świadka zdarzeniami ( pogrzebem, pobytem w szpitalu).

Musicie Państwo pamiętać aby uprzedzić o tym fakcie sąd. Można to zrobić w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście złożyć swoją prośbę na tak zwany dziennik podawczy w sądzie. W wyjątkowych sytuacjach można zadzwonić do sekretariatu sądu. Pracownik sekretariatu sporządzi wtedy notatkę, która zostanie dołączona do akt sprawy.