Jak się dostać do sanatorium bez kolejki???

Jak się dostać do sanatorium bez kolejki ??

W NFZ są skierowania na wyjazd ze zwrotów. Czasami się zdarza, że osoby, które otrzymały termin na wyjazd do sanatorium rezygnują z wyjazdu.

Są to najczęściej  przyczyny losowe ( śmierć najbliższych, ważne sprawy osobiste). Wtedy taka osoba ma prawo zwrócić skierowanie. Takie skierowanie na wyjazd nie przepadnie a NFZ wyznaczy nowy termin. I wtedy właśnie takie skierowanie trafia do puli zwrotów do wykorzystania. Co to oznacza w praktyce. Osoby które, już mają wyznaczony termin i skierowanie mogą skorzystać z takiego wolnego miejsca. Ubiegać się mogą osoby, u których od ostatniego pobytu minęło 18 miesięcy.

Gdzie się dowiadywać.

W swoim oddziale NFZ gdzie kierowany był Państwa wniosek.