Jak się wycofać z darowizny mieszkania !

Jak się wycofać z darowizny mieszkania !

Ostatnio otrzymaliśmy zapytanie jak wycofać się z darowizny mieszkania. Pytanie dotyczyło sytuacji kiedy osoba, która otrzymała mieszkanie nie wywiązuje się z żadnych obowiązków nie pomaga, nie wykazuje żadnego zainteresowania.

Odwołanie darowizny jest możliwe ale tylko wtedy , gdy obdarowany okazał się rażąco niewdzięczny. Generalnie chodzi o zaniechanie lub działanie wobec ofiarodawcy z naruszeniem norm rodzinnych i społecznych. Może to być przemoc fizyczna lub psychiczna, znęcanie się, nieudzielenie pomocy, niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego, lżenie , oszustwo, kradzież.

Jak odwołać darowiznę

Należy wręczyć osobie obdarowanej pismo z oświadczeniem o odwołaniu. Musimy pamiętać, że samo odwołanie nie sprawi że znów staniemy się właścicielem mieszkania. Tutaj dla ważności odwołania jest aby taka osoba złożyła oświadczenie przed notariuszem o powrotnym przeniesieniu własności. Natomiast My musimy oświadczyć ze je przyjmujemy. Może się zdarzyć sytuacja, ze osoba obdarowana nie zechce oddać mieszkania dobrowolnie. Takiej sytuacji pozostaje Nam droga sądowa.

Ważne:

Darowizna nie może zostać odwołana gdy :

a. upłynął rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego

b. darczyńca wybaczył obdarowanemu.