Jak sobie poradzić z uporczywie szczekającym psem sąsiada ?


Jak sobie poradzić z uporczywie szczekającym psem sąsiada ?

Co zrobić w przypadku kiedy pis sąsiadów cały czas szczeka a to utrudnia Nam normalne funkcjonowanie i życie w mieszkaniu. Najlepiej najpierw porozmawiać z sąsiadem. Ale nie zawsze rozmowa przyniesie zamierzony skutek. Wtedy będziemy zmuszeni do podjęcia dalszych kroków. Najlepiej najpierw wysłać pismo do spółdzielni mieszkaniowej lub administracji osiedla. Najlepiej jakby pod pismem podpisali się wszyscy sąsiedzi. Wtedy będzie to sygnał, iż szczekanie psa nie przeszkadza tylko Nam i że jest to uciążliwe dla większości sąsiadów.

W piśmie warto powołać się na przepis artykułu 51 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z treścią Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zarządzający nieruchomością lub administrator skieruje pismo do właściciela zwierzęcia. W przypadku gdyby to nie przyniosło skutku, możemy wezwać policję. W takiej sytuacja za zakłócanie spokoju sąsiad może zostać ukarany mandatem do 500 zł .