Kilka praktycznych informacji jak długo należy przechowywać rachunki, dokumenty, faktury.

Kilka praktycznych informacji jak długo należy przechowywać rachunki, dokumenty, faktury.

Często wielu z Nas zastanawia się jak długo powinienem przechowywać różnego rodzaju dokumenty( faktury, paragony, rachunki). W poniższym wpisie postaramy się zebrać kilka przydatnych informacji, które mogą pomóc w odpowiedzi na nurtujące pytanie.

Umowy pożyczki wszelkich dokumentów związanych z kredytami i pożyczkami nigdy nie należy niszczyć do czasu otrzymania zaświadczenia o spłacie. Jest to bardzo istotne bo mając takie zaświadczenie, które otrzymaliśmy od banku, firmy pożyczkowej będziemy mogli w razie problemu wykazać przed samym bankiem bądź gdyby zaszła taka konieczność w obronie w sądzie.

Odzież i sprzęt AGD– Paragony i karty gwarancyjne zachowujmy do czasu zakończenia się okresu gwarancyjnego lub rękojmi. Rękojmia zazwyczaj trwa dwa lata, natomiast długość gwarancji jest zależna od tego na ile producent jej udzielił.

Opłaty stałe– faktury, rachunki za telefon, przechowujemy trzy lata. Po tym czasie należności ulegają przedawnieniu. Jest to bardzo ważne bo może się zdarzyć, iż choćby dostawca energii nie zaksięgował Naszej wpłaty i wtedy nie posiadając potwierdzenia zapłaty możemy mieć problem z udokumentowaniem, iż taka wpłata z Naszej strony miała miejsce. Dlatego zawsze trzeba trzymać minimum trzy lata. A najlepiej raz na jakiś czas sprawdzać danego dostawcy, operatora jak wygląda Nasze aktualne saldo. Wtedy zawsze będziemy mieć pewność, iż Nasze wpłaty są księgowane.

Rozliczenia wszelkich podatków– Ważna informacja. Dokumenty podatkowe należy przechowywać pięć lat. Zgodnie z prawem zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat ale licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dla przykładu jeśli w kwietniu złożyliśmy zeznanie PIT za 2018 rok to wszystkie dokumenty z tym związane powinniśmy przechowywać do końca 2024 roku.

Akty i umowy– wszystkie dokumenty, które potwierdzają np. Nasze prawo do mieszkania, umowy darowizny, sprzedaży zakupu samochodu, mieszkania przechowujemy i to jest bardzo ważne BEZTERMINOWO.