Kolejny klient z Egiptu na obsługę windykacyjną

Kolejny klient z Egiptu na obsługę windykacyjną

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od kolejnego klienta z Egiptu na obsługę 19 należności od dłużników z Egiptu. Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta należności od egipskich rolników.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju i wyjścia z obsługą poza granice Polski.