Nowe wyższe opłaty w sprawach sądowych w 2020

Nowe wyższe opłaty w sprawach sądowych 2020 Trzeba się liczyć, że po zmianach opłaty sądowe będą wyższe niż dotychczas.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tys. złotych opłata stosunkowa wyniesie 5 proc., ale nie więcej niż 200 tys. złotych, czyli o 100 tys. zł więcej niż teraz.

W sporach poniżej 20 tys. zł opłaty będą wynosić od 30 do 1000 zł – zależnie od wartości sporu. Ponadto opłaty w sprawach o prawa majątkowe będą wynosiły według poniższego schematu:

30 zł – od wartość sporu do 500 złotych;
100 zł – w sporach o ponad 500 złotych do 1 500 złotych;
200 zł – w sporach o ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych;
400 zł – w sporach o ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych;
500 zł – w sporach o ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych;
750 zł – w sporach o ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych;
1000 zł – w sporach o ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych.

Z kolei opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe, oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe ma nie być niższa niż 30 zł (tak samo jak obecnie) i nie może być wyższa niż 10 tys. złotych – obecnie górna granica to 5 tys. zł.

 W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.