Pensja minimalna 2020 ile to wyniesie na rękę ?

Od 10 wrześnie znana jest wysokość płacy minimalnej 2020. 10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie mówiące o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Najniższa krajowa w 2020 wyniesie 2 600 zł będzie to wzrost o 350 złotych (najniższa krajowa 2019 wynosi 2 250 zł). Z kolei minimalna stawka godzinowa 2020 to 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

Ile to na rękę?

  • Na rękę wyniesie ok. 1920,62 zł. (Dla pracowników z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów + ulga podatkowa)
  • Płaca minimalna na rękę 2020 dla osób bez ulgi podatkowej wyniesie ok. 1876,62

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

–składniki wynagrodzenia,

— inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Ważne

Od 1 stycznia 2020 roku do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia nie będzie również wliczać się dodatku za staż pracy.