Postępowanie naprawcze w firmie-postępowanie sanacyjne

Postępowanie naprawcze w firmie-postępowanie sanacyjne

Firmy, które mają problemy finansowe od roku mogą je rozwiązać dzięki tzw. Postępowaniu sanacyjnemu. Postaramy się przybliżyć co to oznacza dla przedsiębiorców.

Najważniejsze co z tego wynika, to zostaje wstrzymana egzekucja długów.

Nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne- wprowadziła cztery sposoby postępowań, które dają szansę na wyjście z problemów. Jedną właśnie z takich możliwości jest postępowanie sanacyjne.

Jest ono połączeniem układu i upadłości.

Stosowane jest ono, gdy przedsiębiorca nie mógł zawrzeć układu z wierzycielami. Ma ono na celu doprowadzenie do sytuacji, by stała się ona opłacalna.

Postępowanie to ma polegać na przeprowadzeniu restrukturyzacji poprzez oddłużenie firmy i wdrożenie działań sanacyjnych, które mają doprowadzić, że firma odzyska zdolność funkcjonowania. Postępowanie to wprowadza instrumenty, które do tej pory miał syndyk.

Sąd wydając postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, wyznacza zarządcę. Tutaj zarządcę może wskazać właściciel firmy.

To właśnie zarządza od momentu wyznaczenia będzie kierował firmą a nie jej właściciel.

Ma on obowiązek sporządzić plan restrukturyzacyjny, który jest potem zatwierdzamy przez sąd. Zarządca ma możliwość za zgodą sędziego komisarza odstąpić od niekorzystnych umów podpisanych przez firmę. Ma on prawo również zwolnić część pracowników na zasadach jak w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to , że nie obowiązują wtedy przepisy chroniące pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Ważne

Jedną z najważniejszych zasad postępowania sanacyjnego jest zawieszenie egzekucji długów.

Jak je przeprowadzić

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego składamy do sądu restrukturyzacyjnego ( jest nim właściwy miejscowo sąd gospodarczy).

Wniosek ten może złożyć właściciel firmy albo wierzyciel. Po rozpatrzeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego i wyznacza zarządcę. Dłużnik ma obowiązek wydać zarządcy cały majątek oraz dokumenty dotyczące firmy. Zarządca sporządza spis inwentarza i spis wierzycieli oraz przygotowuje plan restrukturyzacyjny.

W ciągu 12 miesięcy od otwarcia postępowania sanacyjnego sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Głosują Oni nad układem. I wtedy sąd wydaje postanowienie o zatwierdzenie układu