Rozdzielność majątkowa jak ją przeprowadzić ?

Rozdzielność majątkowa jak ją przeprowadzić

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą w dowolnym czasie ustanowić – w drodze umowy w formie aktu notarialnego – rozdzielność majątkową.

Po podpisaniu zwykłej rozdzielności majątkowej, obie strony zarabiają pieniądze na własny rachunek i nie muszą tłumaczyć się ze swych wydatków oraz zarobków małżonkowi, a każdy zarządza swym własnym majątkiem według upodobania. Choć nie ma wtedy żadnej wspólności majątkowej, partnerzy mogą nabywać pewne rzeczy razem na zasadzie współwłasności.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli zatem odpowiednią umowę podpiszemy będąc już w związku małżeńskim, dobra zaliczane do wspólnoty majątkowej przekształcają się we współwłasność ułamkową.

Drugim rodzajem rozdzielności majątkowej jest ta z wyrównaniem dorobków. Jest ona dobrą opcją dla rodzin, w których jedno z małżonków rezygnuje z pracy zawodowej i zajmuje się domem oraz dziećmi, a drugie pracuje, lecz chce zrezygnować ze wspólności majątkowej. Opcja ta jest bardzo zbieżna ze zwykłą rozdzielnością majątkową. Różni się jedynie tym, że po ewentualnym zakończeniu małżeństwa, osoba, która uzyskiwała niższy dorobek, może starać się o jego wyrównanie. Dorobkiem nazywamy z kolei wartość majątku, obliczaną po zawarciu umowy o rozdzielności.

Kroki do przeprowadzenia rozdzielności

Akt notarialny o rozdzielności majątkowej można sporządzić w dowolnym czasie małżeństwa. Wystarczy umówić się z notariuszem. O wyborze kancelarii decydują małżonkowie.Opłata za sporządzenie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej wynosi 400 zł (plus 23 proc. VAT). Strona wypisu aktu kosztuje 6 zł plus 23 proc. VAT (tj. 7,38 zł). Maksymalna stawka oznacza, że notariusz może za spisanie aktu wziąć mniej niż 400 zł.

Udając się do kancelarii notarialnej należy zabrać dowody osobiste (do wglądu) i odpis skrócony aktu małżeństwa.

UWAGA

Żona i mąż muszą zgodnie oświadczyć przed notariuszem, że chcą ustanowić rozdzielność majątkową.

Umowa obowiązuje od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Od tej chwili każdy ma swój majątek osobisty. Wspólne jest to, czego dorobili się do czasu podpisania umowy.

Gdy małżonek odmawia pójścia do notariusza, a drugi chce ustanowić rozdzielność majątkową – można to zrobić tylko sądownie. Pozew (wzór poniżej) kieruje się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania męża lub żony.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Konieczny jest odpis aktu małżeństwa i metryka dziecka. Pozew trzeba przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa zostają w sądzie (jeden sąd wyśle pozwanemu). Na trzecim powód otrzyma potwierdzenie złożenia w biurze podawczym.

W kasie sądu trzeba kupić znaki sądowe w cenie 200 zł i nakleić na pozew. Można jednak złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uwaga! Sąd ustanawia, od kiedy obowiązuje rozdzielność majątkowa. Może to być data złożenia pozwu lub data ogłoszenia wyroku.