Uwaga !Samotnie wychowujący rodzice zmiana przepisów o świadczenie od 1 sierpnia 2017 500 plus???

Uwaga ! Samotnie wychowujący rodzice zmiana przepisów o świadczenie 500 plus od 1 sierpnia 2017 ???

Po zmianach które weszły w życie 1 sierpnia 2017 aby samotny rodzic mógł otrzymywać świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko musi mieć ustalone na rzecz tego dziecka alimenty.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy ojciec dziecka jest nieznany. W takiej sytuacji samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów, powinni jak najszybciej wystąpić do sądu z powództwem o alimenty wraz z zabezpieczeniem. Jeśli tego nie zrobią stracą świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez dodatkowych starań.