Świadczenie przedemerytalne jakie warunki trzeba spełnić aby je otrzymać

Aby starać się o świadczenia przedemerytalne musi po pierwsze zostać spełniony na początek jeden warunek. Starania o świadczenie możemy rozpocząć po półrocznym okresie w którym to pobierany był zasiłek dla bezrobotnych. Dlatego najpierw należy się zarejestrować w urzędzie pracy. Jeśli w trakcie pobierania zasiłku urząd zaproponuje Nam podjęcie odpowiedniego zatrudnienia, nie można odmówić. Jedyną możliwością odmowy jest jej ważne uzasadnienie. Po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych możemy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Gdzie składamy wniosek

Wniosek oświadczenie przedemerytalne składamy do ZUS. Możemy to zrobić osobiście udając się do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub internetu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty;

-świadectwo pracy . W świadectwie powinna być informacja z jakiej przyczyny został rozwiązany stosunek pracy.

– Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Formularz taki można znaleźć na stronie ZUS. www.zus.pl

-Zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe.

Ważna informacja

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne w momencie rozwiązania stosunku pracy kobieta musi mieć co najmniej 55 lat i 30 letni staż pracy a mężczyzna 60 lat i 35 letni staż pracy. W przypadku likwidacji zakładu pracy: kobieta musi mieć 56 lat oraz 20 letni staż pracy a mężczyzna 61 lat i 25 lat stażu. Liczy się też długość zatrudnienia w ostatnim zakładzie pracy. Minimum 6 miesięcy. Wlicza się do niego okres, w którym pracownik pobierał zasiłek chorobowy lub opiekuńczy albo wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Istotne nie uwzględnia się okresu urlopu bezpłatnego.

Ile możemy dorobić

Świadczenie przedemerytalne wynosi 1210, 99 zł co daje Nam na rękę 1035,68 zł.

Pobierając świadczenie przedemerytalne możemy pracować, ale dodatkowe przychody mogą spowodować obniżenie kwoty świadczenia a nawet jego zawieszenie. Stanie się tak, kiedy przychody będą wyższe niż 3442,80 zł.

Podsumowując

Starania rozpoczynamy po półrocznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek z dokumentami składamy do ZUS. Liczy się staż pracy. Kobieta 55 lat i 30 letni staż pracy, mężczyzna 60 lat i 35 letni staż pracy. Świadczeni wynosi 1210,99 zł