Urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok

Urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok

Niewykorzystany przez pracownika urlop na żądanie nie przechodzi na następny rok kalendarzowy. Jednocześnie urlop na żądanie, który przekształca się od nowego roku w wypoczynkowy, nie staje się urlopem zaległym, a to znaczy, że nie obowiązuje w tym wypadku termin wykorzystania urlopu do dnia 30 września.

Zgodnie z kodeksem pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje coroczny nieprzerwany płatny urlop wypoczynkowy. Wynosi on 20 dni roboczych w sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż dziesięć lat, oraz 26 dni roboczych gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracodawca powinien przy tym udzielić podwładnemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał on do niego prawo i tylko w wyjątkowych przypadkach może on zostać wykorzystany przez pracownika do 30 września następnego roku kalendarzowego – niezależnie od tego, czy przyczyny powodujące przesunięcie leżą po stronie pracodawcy, czy pracownika.

Ważne jest, iż pracownikowi w ramach urlopu przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Prawo do tego urlopu przysługuje pracownikowi tylko w danym roku. Tak więc w przypadku gdy pracownik nie wykorzysta go w pełni nie przechodzi on na następny rok a z nowym rokiem przekształca się w zaległy urlop wypoczynkowy.

Jednocześnie urlop na żądanie, który przekształca się od nowego roku w wypoczynkowy, nie staje się urlopem zaległym, a to znaczy, że nie obowiązuje w tym wypadku termin wykorzystania urlopu do dnia 30 września.