Windykacja na rzecz Miejskiej Biblioteki w Będzinie

Windykacja na rzecz Miejskiej Biblioteki w Będzinie

Informujemy o wygranym przetargu na obsługę o świadczeniu usług windykacyjnych na rzecz Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Będzinie

Na mocy zawartej 21 kwietnia 2016 roku Umowy o świadczenie usług windykacyjnych Firma Retor przyjęła na siebie obowiązek wykonania usługi windykacji należności na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Na mocy podpisanej umowy
1. Wszelkie ściągane przez Firmę „Retor” należności będą wpłacane przez dłużników na wskazany numer rachunku bankowego
2. Firma „Retor” będzie podejmowała i prowadziła czynności windykacyjne tak, aby zwrot książek lub ich pieniężny ekwiwalent w przypadku zgubienia lub zniszczenia nastąpił w Bibliotece Głównej lub Filiach MiPBP w Będzinie
3. Biblioteka w okresie ważności zlecenia nie prowadzi
z czytelnikami/dłużnikami żadnych uzgodnień dotyczących spłaty zadłużenia, kierując osoby zainteresowane do rozmów z Firmą „Retor”. Postępowanie polubowne prowadzone przez Wykonawcę w formie negocjacji z dłużnikami i stosowanie instrumentów prawnych, ma na celu doprowadzenie do wykonania zobowiązań dłużników w stosunku do Biblioteki
4. Firma „Retor” zobowiązana jest do podejmowania w stosunku
do czytelnika/ dłużnika działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując należytą staranność zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie akceptowanymi zasadami kultury osobistej.
5. Działania Firmy „Retor” nie mogą narażać dobrego imienia Biblioteki na jakikolwiek uszczerbek.