Zadatek a zaliczka różnice?

Zadatek a zaliczka różnice?

Zawierasz z kontrahentem umowę, ale jednocześnie chcesz się dodatkowo zabezpieczyć wzmocnić pewność wykonania umowy zgodnie z jej treścią możesz wtedy zażądać od niego zadatku.

Zadatek wręczony przy zawarciu umowy może spełniać przede wszystkim funkcję zaliczki, tzn. Kwota wręczona Ci przez kontrahenta zostanie zaliczona na poczet ceny. Tak funkcja zadatku powinna być przez Ciebie i Twojego kontrahenta wskazana w treści zawartej umowy  np. może to być taki zapis: Kupujący w dniu zawarcia niniejszej umowy wręcza sprzedającemu zadatek w wysokości 10% ustalonej przez strony ceny. Zadatek po wydaniu rzeczy zostanie zaliczony na poczet ceny sprzedaży.

UWAGA!

Jeżeli jako sprzedawca przyjmujesz zadatek, w przypadku gdy nie wykonasz umowy zgodnie z jej treścią ( choćby nie dostarczysz zamówionego towaru w umówionym terminie kontrahent może odstąpić od umowy i żądać od Ciebie zapłaty sumy dwukrotnie wyższej, niż ta wpłacona przez niego. Jest to forma rekompensaty dla niego za to, że umowa nie zostanie wykonana.

Gdy twój kontahent z jakiś względów nie będzie chciał przystąpić do wykonania umowy i oświadczy Ci, że rezygnuje z zakupu zamówionego towaru, Ty możesz od zawartej umowy odstąpić i przyjęty zadatek zatrzymać. Taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana z winy twojego kontrahenta. Jeżeli natomiast wydany został towar kontahentowi, dodatkowo można się domagać od niego zwrotu towaru w powództwie o wydanie rzeczy albo zwrotu jego równowartości. Jeżeli do wykonania umowy nie doszło ani z winy kontrahenta, ani z Twojej winy powinieneś otrzymany zadatek zwrócić w pełnej wysokości.

Ważne !

Należy pamiętać aby nie pomylić zadatku z zaliczką ( przedpłatą). Zaliczka również zaliczana jest na poczet ceny sprzedanego towaru. Jednak przy zaliczce nie obowiązują takie reguły jak zostały opisane powyżej. Jeśli w umowie użyjemy sformułowania Kupujący w dniu zawarcia niniejszej umowy wręcza sprzedającemu zaliczkę…., to w przypadku gdyby kontahent nie wykonał swojego zobowiązania

( zrezygnował z zakupu zamówionego towaru), nie będziesz mógł zaliczki zatrzymać. Wtedy będzie musiała zostać zwrócona w pełnej wysokości.