Czy można bez zgody właściciela samemu zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu

Ostatnio jeden z naszych klientów miał problem związany z faktem, iż osoby którym wynajmuje mieszkanie bez jego zgody zameldowały się w nim. Ze strony klienta pojawiła się wątpliwość czy miały one do tego prawo.

Sytuacja przedstawia się następująco. Najemcy mają prawo zameldować się na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu. Wystarczy, że mają umowę najmu mieszkania. Z taką umową należy się udać do urzędu gminy albo złożyć jej scan za pośrednictwem internetu. W takim przypadku zameldowanie będzie obejmować okres na jaki zawarta jest umowa najmu.

Ważne

Gdy termin pobytu czasowego upłynie, najemca automatycznie zostanie z mieszkania wymeldowany.