Jak wydziedziczyć członka rodziny w testamencie.

Czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których z różnych powodów Nasze relacje z najbliższymi ulegają pogorszeniu w czasami nawet całkowitemu zerwaniu. To powoduje, iż w momencie kiedy będziemy chcieli sporządzić testament i przekazać Nasz majątek danej osobie nie koniecznie z najbliższej rodziny. Należy pamiętać, iż w przypadku sporządzenia testamentu możemy całkowicie pominąć najbliższą rodzinę ( syna, córkę). Jednak nawet tedy będą mieli Oni prawo do zachowku, który wynosi połowę tego co by otrzymali gdyby nie zostali pominięci w testamencie.

Natomiast kiedy chcemy aby najbliższa osoba nic po Nas nie dziedziczyła wtedy możliwe jest wydziedziczenie. Ma to miejsce wtedy gdy członek rodziny wbrew woli spadkodawcy postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się przeciwko Nas umyślnego przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu, wolności, obrazy czci lub stale nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem Nas.

Ważne jest, że aby wydziedziczyć daną osobę należy wskazać w testamencie o kogo chodzi, i musimy podać konkretny powód wydziedziczenia. Do tego musimy zaznaczyć, iż nie przebaczyliśmy spadkobiercy.