Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego- zyskała z końcem kwietnia 2021 dłuższą ważność

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego , jest to karta, która potwierdza prawo do leczenia w każdym kraju kraju Unii Europejskiej lub krajów EFTA( Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w tym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)

Ważność katy została wydłużona z 5 do 20 lat dla osób, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny ( 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) lub otrzymując nauczycielskie świadczenia kompensacyjne). Dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny lub pobierających świadczenia rentowe, termin ten został wydłużony do 18 roku życia.

Ważne:

O kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego można wnioskować oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą , lub wysyłając skan na e- maila : ekuz@nfz.gov.pl,przez ePUAP.