Jak sprawdzić księgi wieczyste -porady

Jak sprawdzić księgi wieczyste porady

Poniżej przedstawiamy poradnik jak sprawdzić księgi wieczyste oraz co zrobić kiedy wpis w księdze się nie zgadza, co warto sprawdzić zwrócić uwagę w szczególności obciążenie hipoteki na rzecz banku czy kredyt został spłacony.

Księgi wieczyste możemy obecnie sprawdzić na dwa sposoby. Pierwszy sposób przez Internet (elektroniczna księga wieczysta/ Nowa Księga Wieczysta) lub osobiście w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego (papierowa/ tradycyjna księga wieczysta/ Stara Księga Wieczysta).

Elektroniczna księga wieczysta

Już teraz możesz sprawdzić księgę wieczystą bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki procesowi informatyzacji ksiąg wieczystych, czyli migracji danych z księgi wieczystej papierowej do systemu teleinformatycznego. Musisz jednak znać numer księgi wieczystej. Jeśli masz problem z ustaleniem numeru księgi wieczystej, to skontaktuj się z właściwym wydziałem ksiąg wieczystych.

Poniżej przedstawiamy proces wyszukania księgi wieczystej

1. Trzeba wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości –Elektroniczna Księga Wieczysta: http://ekw.ms.gov.pl/,

2. Podaj numer księgi wieczystej,

Nr księgi wieczystej składa się z trzech części.

a) Kod wydziału ksiąg wieczystych (cztery znaki: 3 litery i jedna cyfra; w kolejności: dwie litery, cyfra, jedna litera). Jeśli nie znasz kodu wydziału, a znasz miejscowość w której znajduje się wydział, to możesz go wybrać z rozwijanej listy;

b) Właściwy numer księgi wieczystej/ ”kw nr” (do 8 cyfr, włącznie z zerami). Numer ten możesz znaleźć m.in. na: okładce papierowej księgi wieczystej, postanowieniu sądu o (założeniu księgi wieczystej, dziale spadku, dziale majątku małżonków), akcie notarialnym (umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku). Wystarczy że wpiszesz ciąg cyfr bez zer („0”) – system automatycznie uzupełni zera;

c) Cyfra kontrolna (jedna cyfra, w przedziale 1-9). Jest to cyfra dodawana w związku z przenoszeniem papierowej księgi wieczystej do systemu teleinformatycznego.

3. Wpisz kod zabezpieczający z obrazka (tzw. token),

Jeśli nie możesz rozczytać, użyj przycisku odśwież po prawej stronie, a pojawi się nowy kod. Możesz również odtworzyć kod głosowo.

4. Kliknij przycisk „Wyszukaj”.

5. Ujrzysz „Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej”, tj. numer księgi wieczystej, typ księgi wieczystej, oznaczenie wydziału sądu prowadzącego księgę wieczystą, datę zapisania księgi wieczystej, położenie nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę) właściciela (użytkownika wieczystego lub uprawnionego);

6. Wybierz jedną z opcji „Przeglądania treści księgi wieczystej”:

a) „Przeglądanie aktualnej treści KW”, lub

b) „Przeglądanie zupełnej treści KW”.

Papierowa księga wieczysta

Jeśli nie udało się Państwu znaleźć  swojej księgi wieczystej w powyższy sposób, to zapewne nie została ona jeszcze przeniesiona do systemu teleinformatycznego bądź zostały podane niepoprawne dane. Żeby obejrzeć tę księgę, musisz niestety osobiście pofatygować się do właściwego sądu.

WAŻNE

Jeśli  przeglądając informacje zawarte w elektronicznej księdze wieczystej stwierdzicie Państwo braki np.: adresu bądź innych danych, to można je uzupełnić składając wniosek o sprostowanie wpisów w księdze wieczystej. Taki wniosek składa się na odpowiednim, opłaconym opłatą sądową, aktualnie obowiązującym formularzu (w przypadku błędów w adresie będzie to formularz KW-wpis i składa do sądu wieczystoksięgowego prowadzącego tę księgę wieczystą, w której wykazane są błędne dane.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ

Warto też sprawdzić czy w księdze wieczystej jest wpisane obciążenie hipoteki na rzecz banku, gdy kredyt już został w całości spłacony. Jeśli hipoteka nie została wykreślona, należy niezwłocznie uzyskać z banku zaświadczenie o spłacie kredytu i na podstawie tego wykreślić wpis o obciążeniu nieruchomości hipoteką. W tym przypadku także wniosek składa się na opłaconym formularzu KW-Wpis.