Nowa umowa windykacyjna od klienta ze Szwecji na obsługę należności

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od klienta ze Szwecji na obsługę należności od dłużników ze Szwecji i Europy. Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta na kwotę 1 200 000 koron szwedzkich. Zgodnie z zapisami umowy w ramach dalszej współpracy w przypadku zadowalającej skuteczności klient będzie przekazywał kolejne sprawy do windykacji.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju firmy i wyjścia z obsługą poza granice Polski.