Jak wykupić mieszkanie komunalne -rady

Jak wykupić mieszkanie komunalne –rady.

Trzeba sprawdzić kiedy można to zrobić.

Decyzja o sprzedaży mieszkań komunalnych należy do samorządów. Czyli starając się o wykup mieszkania, należy sprawdzać kiedy gmina ogłasza informację o możliwości wykupu.

Muszą być spełnione określone przesłanki:

a. mieszkanie ma uregulowaną sytuację prawną i jest w dobrym stanie.

b. najemca nie zalega z opłatami za czynsz.

 1. W jaki sposób się starać o wykup.

  Należy złożyć wniosek o wykup w odpowiednim wydziale albo referacie urzędu miasta lub gminy. Trzeba podać swoje dane osobowe oraz adres lokalu. Do tego wniosku należy dołączyć:

  a. decyzję o przydziale lokalu

  b. zaświadczenie o zameldowaniu

  c. kserokopię umowy najmu na czas nieokreślony

  d. potwierdzenie z administracji budynku,ze nie zalegamy z opłatami

  e. skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu , gdy o wykup starają się domownicy zmarłego najemcy.

 2. Dodatkowe dokumenty

  Czasami zdarza się,że zostaniemy poproszeni o dostarczenie oświadczenia, że nie jesteśmy właścicielem innego mieszkania, domu lub działki budowlanej. Wtedy jeśli wszystkie dokumenty będą spełniały wymagania otrzymamy pocztą informację o cenie wykupu. Gdy w ciągu 21 dni nie zgłoszą się byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy, można wykupić mieszkanie.

 3. Kiedy gmina może nie sprzedać mieszkania

  Samorządy nie sprzedają mieszkań komunalnych;

  a. socjalnych

  b. zabytkowych o szczególnych walorach architektonicznych

  c. w atrakcyjnych częściach miasta

  d. nowych lub świeżo wyremontowanych

 4. Umowa i warunki

  W przypadku kiedy po otrzymaniu ceny jesteśmy zainteresowani wykupem mieszkania możemy zawrzeć umowę . Taka umowa ma formę aktu notarialnego, w którym zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu. Po Naszej stronie jest też koszt podpisania aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

  Musimy pamiętać, że lokalu nie wolno sprzedać przez 5 lat od wykupu. W przypadku sprzedaży będziemy musieli zwrócić uzyskaną bonifikatę.