Podatek od sprzedaży kawalerki– czy będziemy zwolnieni w 2018 ?

Podatek od sprzedaży kawalerki– czy będziemy zwolnieni w 2018 ?

W przypadku kiedy odziedziczyliśmy kawalerkę po rodzicach, czyli po najbliższej rodzinie daje Nam to przywilej zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Warunek jaki należy spełnić to należy ten fakt zgłosić fiskusowi w ciągu 6 miesięcy od daty kiedy staliśmy się właścicielami kawalerki. Kawalerkę będziemy mogli nie płacąc podatku sprzedać po upływie 5 lat od momentu jej odziedziczenia. W przypadku kiedy chcemy ją sprzedać przed upływem 5 lat obowiązani będziemy do zapłaty 19 proc. Podatku od przychodu ze sprzedaży. W takim przypadku obowiązani jesteśmy do złożenia deklaracji PIT 39.

Warto pamiętać, że przychód ze sprzedaży możemy pomniejszyć o koszty jego uzyskania ( prowizja pośrednika, wynagrodzenie notariusza)