Kolejny klient z Egiptu na obsługę należności

Kolejny klient z Egiptu na obsługę należności

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od kolejnego klienta z Egiptu na obsługę należności od dłużników z całej Europy.

Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta na kwotę ponad 85000 dol. Zgodnie z zapisami umowy w ramach dalszej współpracy w przypadku zadowalającej skuteczności klient będzie przekazywał sprawy do windykacji i zostanie ona rozszerzona o windykację dłużników z całego Egiptu i państw sąsiednich.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju i wyjścia z obsługą poza granice Polski.