Urlop tacierzyński a urlop ojcowski 2017-komu przysługuje i jakie są różnice ?

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski 2017 – komu przysługuje i jakie są różnice?

Urlop tacierzyński 2017

Urlop tacierzyński to urlop, z jakiego może skorzystać ojciec dziecka. Chodzi o przejęcie od matki niewykorzystanej przez nią części urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Matka po urodzeniu dziecka może zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Pracy przejść na urlop macierzyński który wynosi 20 tygodni. Pierwsze 14 tygodni przysługują jedynie kobiecie, natomiast kolejne 6 tygodni rodzice mogą podzielić między sobą. Co ważne – ojciec, by skorzystać z tego prawa także musi być pracownikiem. W ten sposób ojciec może przejść na urlop tacierzyński. W 2017 ta zasada się nie zmienia.

Ojciec, który przechodzi na urlop tacierzyński otrzymuje zasiłek macierzyński oraz jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.

Aby ojciec mógł przejąć scedowaną mu przez matkę część urlopu, musi na niego przejść bezpośrednio po tym, kiedy zrezygnuje z niego matka dziecka. Jeżeli jednak matka postanowi wykorzystać urlop w pełnym wymiarze, to ojciec dziecka nie dostanie go w ogóle.

Urlop tacierzyński w 2017 r. będzie również przysługiwał w sytuacji, kiedy matka dziecka będzie poddana hospitalizacji, jej stan zdrowia nie będzie pozwalał na osobistą opiekę nad dzieckiem lub matka umrze w trakcie urlopu macierzyńskiego. Pracodawca musi przyjąć pracownika wracającego po takim urlopie z powrotem do pracy, nawet jeśli oznaczałoby to zatrudnienie go na innym, równorzędnym stanowisku. Urlop ojcowski, zapewnia 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jednak niewykorzystany w odpowiednim momencie, a więc do ukończenia przez dziecko 1. roku życia, przepada.

Urlop ojcowski przysługuje ojcu-pracownikowi. W 2017 r. wynosi 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie (obejmuje również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni). Tatusiowie mogą z niego skorzystać przez 24 miesiące od urodzenia dziecka (w 2016 roku wydłużono ten okres z 12 miesięcy). Tata może więc przejść na urlop w tym samym czasie, kiedy matka dziecka przebywać będzie na macierzyńskim, lub później do czasu kiedy dziecko nie ukończy 2.roku życia.

Urlop ojcowski od 2017 roku będzie można podzielić na dwie części i skorzystać z nich w dowolnym momencie. Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy najpóźniej siedem dni przed jego rozpoczęciem. Urlop ojcowski zapewnia ojcu dziecka 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jednak niewykorzystany w odpowiednim momencie – przepada.