Kolejny klient z Tunezji

Kolejny klient z Tunezji

W dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby firmy podpisana umowa od klienta z Tunezji na obsługę 30 należności od dłużników z Maroka, Tunezji, Egiptu i Europy Zachodniej ( Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii).

Umowa zakłada odzyskanie należności na rzecz klienta na kwotę ponad 180 000 dol.

Jest to kolejna umowa zawarta w ramach rozwoju i wyjścia z obsługą poza granice Polski.