Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić:

Okres
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Kwota wynagrodzenia
1.850 zł
1.480 zł (I rok pracy)
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).