Nowe Stawki Minimalne dla Adwokatów i Radców Prawnych w 2016 r.

Nowe stawki minimalne dla adwokatów i radców prawnych w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Są to dwa rozporządzenia, które zostały opublikowane 5 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw

–rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie Dz.U. Z 2015 r. Poz 1800

–rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych DzU. Z 2015 r. Poz 1804

Od 2016 stawki będą obowiązywać według schematu poniżej:

1) do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Dotychczas obowiązywały stawki:

1) do 500 zł — 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł — 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł — 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł — 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł — 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł — 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł — 7.200 zł.

Rosną także stawki radców i adwokatów w innego rodzaju postępowaniach, na przykład:

za rozwód będzie to 720 złotych (1080 zł jeśli sąd orzeka o winie rozkładu pożycia) — dziś stawka ta wynosi 360 złotych;

o wpis w księdze wieczystej 240 złotych — dziś klient płaci 120 złotych; podstawowa stawka w postępowaniu przed sądem pracy to 360 złotych (m.in. za proces o rozwiązanie umowy o pracę) — czyli mamy wzrost dwukrotny (ze 180 złotych);

jeśli sprawa przed sądem pracy dotyczy wynagrodzenia — 75% stawki liczonej od wartości przedmiotu sporu (procent się nie zmienia, ale cyfry w tabeli się zmieniły; warto dodać, że znika obecne sakramentalne „nie mniej niż 60 złotych”);

dwukrotnie zwiększone będą także stawki radców w postępowaniu karnym oraz sądowo-administracyjnym;

nie zmienia się natomiast górny pułap stawek — nadal będzie to sześciokrotność stawki minimalnej.