Umowa przez telefon- co należy wiedzieć istotne fakty?

Umowa przez telefon- co należy wiedzieć istotne fakty?

Nie można zawrzeć umowy kupna-sprzedaży podczas rozmowy telefonicznej.

Zgodnie z zapisami w ustawie o prawach konsumenta art 20 ust 2 “ Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy”

Co to oznacza dla Nas jako konsumenta. Że po każdej rozmowie, w której zaproponowano Nam jakiś produkt, usługę będzie to dla Nas wiążące dopiero wtedy kiedy otrzymamy stosowne dokumenty zapoznamy się z nimi i złożymy stosowne oświadczenie co w praktyce oznacza podpisanie umowy.

W przypadku niespełnienia się powyższych warunków umowa nie zostanie skutecznie zawarta a samo świadczenie sprzedawcy ( przesłanie towaru) może zostać uznane jako świadczenie niezamówione.

Ważne

Więc co jest istotne i o czym proszę pamiętać. Sprzedawca do momentu otrzymania od Nas otrzymanej podpisanej umowy nie może domagać się od Nas zapłaty.