Problem z wystającymi gałęziami od sąsiada.

Czasami zdarza się, iż sąsiad sadząc drzewa sadzi jest za blisko płotu następstwem czego jest potem problem z tym, iż gałęzie opierają się o Nasz płot bądź wystają na naszej działce. Może też być i taka sytuacja, iż samo drzewo opierać się może o Nasz dach czy budynek. Co możemy wtedy zrobić.

W pierwszej kolejności co byśmy doradzali to zwrócenie się do sąsiada aby usunął gałęzie wystające na Naszej posesji. Jeżeli to nie poskutkuje to kwestie te reguluje art . 150 kodeksu cywilnego. Treść tego artykułu brzmi następująco „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. „

W takim wezwaniu powinniśmy wyznaczyć sąsiadowi termin na usuniecie gałęzi. Jeśli i na to sąsiad nie zareaguje macie Państwo prawo usunąć przeszkadzające gałęzie. Jest i to bardzo ważne jeden warunek. Usuwając takie gałęzie musimy to zrobić tak aby nie zaszkodzić drzewu.

Może się zdarzyć sytuacja, iż nawet to nie wystarczy. Wtedy należy skierować sprawę do sądu, który to na podstawie opinii biegłego ustali, czy drzewo faktycznie zagraża budynkowi.