Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić:

Okres
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Kwota wynagrodzenia
1.850 zł
1.480 zł (I rok pracy)
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Przedawnienie Roszczeń

Przedawnienie jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego skutkiem jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło stać się wymagalne. Czytaj dalej Przedawnienie Roszczeń