Wszystkie wpisy, których autorem jest Roko88

Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie należności

Zastaw rejestrowy jest jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności. Daje on przede wszystkim lepszą pozycje w procesie ściągania należności w stosunku do innych wierzycieli. Mając ustanowiony zastaw rejestrowy nie potrzeba odzyskiwać swoich pieniędzy w trakcie długotrwałego postępowania sądowego.

Zastaw rejestrowy polega na tym , że kontrahent lub inna osoba ( zastawca ) obciąża rzecz której jest właścicielem ( np. Samochód ) zastawem. Zastaw jest następnie wpisywany do rejestru zastawów, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. Efekt jest taki, że mamy prawo zaspokoić swoje roszczenie z tej obciążonej rzeczy w przypadku gdyby kontrahent nie zapłacił. Czytaj dalej Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie należności

Składki ZUS od umowy zlecenia od 1 stycznia 2016

Składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 r

Od przyszłego roku płatnik będzie musiał płacić ZUS od każdego zlecenia. Samo oświadczenie ubezpieczonego już nie wystarczy, aby zwolnić się z tych danin. Od obciążeń uwolni się tylko ten wykonawca, który udowodni, że nie są one obowiązkowe.

Zlecenie często traktowane jest jako korzystna alternatywa dla etatowego angażu. Dzieje się tak dlatego, że obowiązek ubezpieczeń społecznych związany jest tylko z jedną, pierwszą umową. Od niej, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, odprowadzać trzeba pełne składki – emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną. Każdy kolejny kontrakt nie jest już obligatoryjnym tytułem do ZUS. Czytaj dalej Składki ZUS od umowy zlecenia od 1 stycznia 2016

Odpowiedzialność za długi spadkowe po zmianach w 2015 r.

Odpowiedzialność za długi spadkowe po zmianach

W dniu 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające w pewnym zakresie zasady dziedziczenia długów spadkowych oraz wprowadzające instytucję tzw.prywatnego wykazu inwentarza, jako alternatywy dla spisu inwentarza sporządzanego w toku postępowania sądowego. Nowelizacja zdecydowanie poprawia sytuację spadkobierców, którzy – z różnych względów – nie złożyli oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Czytaj dalej Odpowiedzialność za długi spadkowe po zmianach w 2015 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić:

Okres
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Kwota wynagrodzenia
1.850 zł
1.480 zł (I rok pracy)
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Przedawnienie Roszczeń

Przedawnienie jest instytucją, która ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Jego skutkiem jest to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło stać się wymagalne. Czytaj dalej Przedawnienie Roszczeń